Ja, ik wil schoonheid en nog meer voordelen!


Zo dadelijk ontvang je het gratis droomboek 'Mooi en Voordelig'.


Laat je inspireren door de vele foto’s en voordelen én geniet van jouw dak in de toekomst.


In afwachting wil ik je nu al 3 bruikbare tips geven waarmee je direct aan de slag kan:


Hoe jij je grauwe geldopslorpende dak omtovert tot een verfijnde energiegevende leefruimte en meteen voorkomt dat de hitte jouw woning binnenkomt.

Door 1 simpele aanpassing die je dak beschermt, je leefomgeving merkbaar gezonder maakt en voorgoed een einde maakt aan gehoorvermoeidheid, irritatie, hitte en schade dat een klassiek, lelijk, grijs dak veroorzaakt

Dit alles zonder ingewikkelde ingreep en zonder continu controleren en schoonhouden


Als jij je frustreert over je lelijke grijsgrauwe dakbekleding die in de zomer te veel hitte afgeeft en je bent bang dat het lawaai op je dak je te vaak wakker houdt en je gezondheid schaadt en als jij je schuldig voelt omdat je hierdoor humeurig en futloos wordt en je bovendien ook nog ongerust maakt over de schade dat je dak kan oplopen door extreme weersomstandigheden

Dan is deze boodschap voor jou bedoeld…

 • Heb je ooit een blik geworpen op je platte dak en het gevoel gehad dat het niet echt een verfrissend uitzicht is?
 • Heb je ooit te maken gehad met gehoorvermoeidheid door onweersbuien op je plat dak? En ben je er al van wakker geworden?
 • Is je het je al eens overkomen dat je ’s morgens een blik werpt op je grauw dak en er niet echt vrolijk van werd?
 • En ben je wel eens bang dat je onbewust je gezondheid op het spel zet door onuitgeslapen en met een negatief gevoel je dag te beginnen?
 • Wil je eigenlijk wel beter presteren op het werk maar weet je gewoonweg niet waarom je soms futloos bent?
 • Ben je wel eens bang dat je dak schade kan oplopen door extreme buitentemperaturen? Of dat bij het ontstaan van lekken je hele woning schade kan oplopen?
 • Frustreert het je dat je dak hopen geld kan gaan kosten dat je liever uitgeeft aan leuke dingen?
 • Heb je al vastgesteld dat je dure zonne-installatie minder rendement geeft wanneer je dak te heet wordt in de zomer? En dat de afbetaling van je installatie daardoor langer gaat duren dan verwacht?
 • En knaagt het gevoel aan je dat je hier eigenlijk iets aan zou moeten doen, terwijl je niet goed weet wat?

Dan is wat ik nu met je wil delen waarschijnlijk heel erg belangrijk voor je!

Vanuit mijn technische inzicht en mijn plantenkennis groeide er stilaan een idee om… 


Zoals je waarschijnlijk weet zijn platte daken niet weg te denken uit de hedendaagse architectuur. Ze zorgen voor een krachtig design of zijn gewoon heel functioneel bij het uitbreiden van de woning. Tenminste als ze in goede staat blijven.


Je weet waarschijnlijk ook wel dat platte daken een cadeau kunnen zijn voor onze leefomgeving. Ze kunnen zorgen voor extra ruimte, waterbuffering en vermindering van het urban heat island effect. Tenminste als ze voorzien zijn van de juiste schutlaag.


Daar liep ik tegen een dilemma aan. Eigenaars kampen met bezorgdheden, hoe mooi het design ook oogt van beneden af, wanneer je ’s morgens door het slaapkamerraam naar buiten kijkt zie je een lelijk, deprimerend, zwart dak dat blazen trekt en waarvan de afloop steeds weer verstopt.


Mijn naam is Luc Vermeir, ik behaalde het diploma industrieel ingenieur elektromechanica en ik heb jarenlang mijn eigen plantenkwekerij gerund en specialiseerde mij in Sedum.


Dat maakt dat ik zowel een technische kijk heb op dingen als een passie heb voor planten.


In totaal heb ik ruim 100 sedumsoorten opgekweekt en geobserveerd. Maar mijn passie voor sedum en andere succulenten begon zoals bij de meeste mensen toen ik er als jonge knaap de vensterbank van mijn slaapkamer mee sierde.


Dat herinner ik me nog goed. Ik was 19 jaar toen ik voor het eerst lid werd van de succelentenclub in de buurt. Aylostera heette die vereniging. Ik zal je mijn jeugdjaren besparen maar de conclusie is dat er een liefde voor deze planten ontstond en ik me er altijd mee ben blijven bezighouden.


Later startte ik mijn eigen kleine plantenkwekerij waarbij ik vooral op zoek ging naar soorten die het goed doen in extreme klimaatomstandigheden.


Tegelijkertijd groeide er een ongerustheid diep in mij. Onze kwekerij ligt in Geraardsbergen een stadje vlak aan de Dender dat vaak te kampen heeft met wateroverlast.


Ik brak mijn hoofd over mogelijke oplossingen. Onze stad is net zoals vele andere in volle expansie, steeds meer oppervlaktes worden volgebouwd en steeds meer oppervlaktewater moet zijn weg zoeken naar het nu al overbelaste rioleringsstelsel in plaats van gewoon in de bodem te dringen.


Ik begon mijn blik omhoog te werpen. Zoveel daken! Wat een massa aan onbenutte oppervlakte. Wat een gemiste kansen.


Maar waarom worden die al niet massaal aangelegd?


Vanuit mijn technische inzicht en mijn plantenkennis groeide er stilaan een idee om hier een oplossing voor te bieden.

Platte daken aanvullen met een systeem dat water buffert, windvast is, voldoende ballast geeft, UV-bestendig is, warmtewerend is, geluidsisolerend is, luchtzuiverend werkt en aantrekkelijk oogt.


Uit onderzoek bleek dat er al systemen op de markt zijn maar dat die niet voldoen aan de eisen van de mensen die ik sprak.


Ofwel vliegt een deel van de ballast weg bij hevige wind zodat delen van de dakbekleding opnieuw worden blootgesteld aan UV-stralen en de bekleding, leidingen of hechtingen alsnog beschadigen,


Ofwel blijft de hitte boven het dak te hoog zodat zonnepanelen minder goed renderen of de binnentemperatuur in de woning, ondanks isolatie, te hoog wordt in de zomer. Zodat bewoners slecht slapen, slecht uitgerust zijn, minder energie hebben overdag, minder presteren op school of op het werk.


Ofwel is er wel bescherming maar geen waterbuffer


Ofwel blijken afvoeren te verstoppen


Ofwel blijft het uitzicht saai en niet opbeurend zodat bewoners weinig vrolijk worden wanneer ze ’s morgens uit hun slaapkamerraam kijken. Slecht begonnen is dan ook half verloren. Een mens met een negatieve mindset presteert veel minder. Biochemie leert ons dat iedere gedachte neurotransmitters activeert die elk hun eigen functie hebben. Een dagelijkse trieste aanblik kan daardoor het lichaam leiden naar een slaapmodus, stresstoestand of verminderde focus. Op lange termijn naar verminderde levenskwaliteit, burn-out,…


Ofwel houdt de geluidsoverlast aan wat kan leiden tot gehoorvermoeidheid, verstoorde nachtrust en irritatie.


Uiteraard reageert niet iedereen op dezelfde manier. Zo sprak ik een koppel uit Brakel waarvan de man ’s nachts regelmatig wakker werd van contactgeluiden op hun dak veroorzaakt door regen, hagel, duiven, wind, steentjes terwijl zijn vrouw overal doorheen sliep. Dit leidde tot onbegrip van haar kant en humeurigheid bij hem. De ene had energie de andere niet meer, ze vervreemden steeds meer van elkaar.


Een andere persoon gaf aan dat van thuis uit werken veel minder goed lukte bij slecht weer. Het lawaai op het dak leidde haar af.


Uit onderzoek van de World en Dutch Green Building Council is gebleken dat afleiding door geluid prestaties met wel 66% kan doen afnemen (bron: Publicatie Health, Wellbeing and Productivity in offices).


Dat vond ik toch wel straf.


Ik dacht verder na over een oplossing

De grote struikelblokken waren dus:

 1. Grote kosten, klassieke dakafwerking trekt blazen, is niet UV- bestendig, gaat na verloop van tijd lekken en moet regelmatig vernieuwd worden.


 2. Hitte die de woning binnendringt. Heel goed geïsoleerde woningen, zoals bij passiefbouw, slagen er wel in om de kou te weren in de winter maar niet om de hitte uit de woning te houden in de zomer.


 3. Lawaaioverlast, een klassieke dakafwerking bezorgt lawaaioverlast


 4. Slechte waterhuishouding


 5. Windgevoeligheid


 6. Uitzicht, lelijk zwart dak of lelijk groendak met onaangepaste planten

Ik bedacht toen dat ik het warm water niet hoefde uit te vinden en dat er waarschijnlijk al systemen bestaan die een goede oplossing bieden. Ik begon mij verdiepen in bestaande schutlaagsystemen die opgebouwd zijn uit verschillende lagen

 • Beschermlaag
 • Drainagelaag
 • Waterbufferingslaag, dewelke  dan weer uit 2 lagen bestaat:
 • massalaag
 • plantenlaag

De beschermlaag zorgt er vooral voor dat wortels niet de kans krijgen om zich te hechten aan of in de bestaande dakbekleding. Deze laag vormt ook de opvangbak voor water en moet dus zorgvuldig geplaatst worden. Er moet bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat die goed doorloopt tot in de afvoerpijp.


De drainagelaag zorgt voor het zuivering van het oppervlaktewater zodat er geen plantendeeltjes of steentjes in het afvoerwater terecht komen. 


In de dubbele waterbufferingslaag zorgt:


-  de massalaag voor het vasthouden van het overtollige water en voor de voedingsstoffen van de beplanting. Deze laag heeft door haar massa ook een grote isolerende waarde. Zowel voor geluid als voor temperatuur. Het vasthouden van water in deze laag betekent ook dat de dakbekleding niet warmer kan worden dan natte-bol-temperatuur. In België is dat ongeveer 21°C. Wanneer je dit vergelijkt met temperaturen van 70°C en meer dewelke zeer gangbaar zijn tijdens de zomer. Dan begrijp je dat woningen met een juiste massalaag veel koeler blijven in de zomer.


- En de beplantingslaag, bij een juiste keuze, eveneens voor waterbuffering en ook voor microklimaat. Die zorgt er ook voor dat het vocht in de massalaag niet meteen verdampt en dus vastgehouden wordt. Zodat de natte-bol-temperatuur in stand gehouden wordt. Voorwaarde is wel dat de beplantingslaag goed dichtgroeit en dus een gesloten scherm vormt.


Ik dacht zo eenvoudig is het, ik adviseer mensen om zo’n systeem te plaatsen en de eerder besproken problemen zijn van de baan.


Weer ging ik op zoek naar mensen die reeds ervaring hadden met dergelijke systemen. De reacties bleken nogal lauw te zijn. Aanvankelijk werkte het systeem wel maar na verloop van tijd oogde het niet meer mooi. Er verschenen kale plekken, er trad mosvorming op waardoor de waterbuffering drastisch verminderde, het uitzicht was eentonig door monocultuur en de bloemetjes die verschenen waren na minder dan 1 maand al verdwenen.


Bij andere mensen bleek de waterafvoer alsnog te verstoppen.


En bij nog anderen kromp het geheel ineen tot droge harde rechthoekige structuren waarop in de zomer bijna geen plantengroei meer te bespeuren viel.


 

Soms verdween de oorspronkelijke beplanting op een lager gelegen dak gewoon omdat dit voortdurend in de schaduw lag van hoger gelegen gebouwdelen en de beplanting niet aangepast was aan schaduw.


Algauw besefte ik dat er nog een 7de grote struikelblok was:


7. Niet goed uitgevoerde bestaande systemen met onaangepaste plantenkeuze.

Onaangepaste plantenkeuze! Hier kon ik met mijn expertise veel bij betekenen.


Ik spendeerde ruim 5 jaar om planten te selecteren die voldoen aan de meest extreme omstandigheden. Soorten die toch bezweken bij sterke vrieskou of langere hitte en droogteperiodes werden vervangen door nieuwe soorten.


Ik zocht plantenmateriaal bij elkaar uit alle hoeken van Europa. Zoals verschillende delospermasoorten uit Palkovacs, Hongarije. En ontwikkelde zelf sedum spurium ‘Pink eye’ een variant die ik selecteerde omwille van zijn mooie bloem. De meeste soorten zijn Europees en van nature bestand tegen ons klimaat.


Mijn kwekerij evolueerde naar een ontwikkelingscentrum voor natuurlijke ballast producten met zowel moederplanten als voorbegroeide all-in-one-systemen als de sedumcassettes


Ondertussen bouwde ik een eigen team op rondom mij en leidde hen op tot specialisten die weten hoe ze een goede, groene schutlaag moeten aanbrengen en die zowel oog hebben voor de correcte waterafvoer, bescherming van dakafwerking, plantenkeuze en luisteren naar wensen en zorgen van klanten.


Als laatste ben ik mijn nieuwe systeem daadwerkelijk gaan installeren op verschillende daken. En observeer hun ontwikkeling sindsdien.


De Groenpalet Groendaken waren geboren.

De reacties van onze klanten waren verbluffend

Allemaal bleken ze zich te ergeren aan de nadelen van een plat dak terwijl ze nu kunnen focussen op de voordelen.


Alle eigenaars zagen direct de meerwaarde van een dak dat bescherming, schoonheid, natuur, rust, stilte en verkoeling in de zomer bood. Nu, jaren later, blijken mijn klanten nog steeds te genieten van deze upgrade van hun dak.


Het was fantastisch om te zien welk effect dit had op hen zowel op emotioneel als op professioneel vlak. Onze klanten konden weer vaster slapen of werden duidelijk minder gestoord door lawaaioverlast overdag.


Een dame uit Leuven vertelde mij hoe deprimerend het was om ’s morgens de slaapkamervenster open te trekken en de dag te starten met een blik op een doods, grauw en grijs dak. Het voelde alsof de dag daarmee verkeerd startte. Hoe het haar voeten leek te veranderen in lood en ze met een zwaar gemoed de dag begon.


Van dit alles heeft ze nu geen last meer. Het opentrekken van haar venster is nu genieten van het mooie stukje natuur dat zich uitstrekt vlak onder haar raam. Het maakt haar blij te zien dat vogeltjes vrolijk huppelend tussen de bloemetjes op zoek gaan naar wat lekkers. Ze vertelde ook dat ze sindsdien beter presteert op haar werk en ze zich soms wel eens afvraagt of er een verband is.


Ik heb haar toen uitgelegd dat het Biochemisch bewezen is dat iedere gedachte neurotransmitters creëert zoals:


Dopamines en endorfines, bij een positieve gedachte, die zorgen voor een gevoel van  welbevinden, optimisme en verhogen de concentratie.


Cortisol en adrenaline onstaan dan weer bij een negatieve gedachte zoals de blik op een grauw dak en brengen ons lichaam in een slaapmodus of net in een stresstoestand. Gevolg, een verminderde focus, minder slaagkansen, enz…


Veel eigenaars denken dat ze met een plat dak gedoemd zijn om zich constant zorgen te maken.


Dat is niet zo! Ik heb de afgelopen jaren tientallen eigenaars gezien die niet langer met de frustratie hoeven te leven van een lelijk grijsgrauw dak dat in de zomer te veel hitte afgeeft, te veel lawaai doorlaat en door UV-straling en extreme weersomstandigheden schade kan oplopen. Maar die door simpelweg de juiste ballast op de juiste manier te laten aanbrengen weer kunnen genieten van de meerwaarde die hun vernieuwde dak biedt.

Als je op dit moment zelf een plat dak hebt en je hebt gemerkt dat je toch wel wat zorgen maakt over de weersbestendigheid ervan of je hebt gemerkt dat het toch wel wat nadelen met zich meebrengt zoals lawaaioverlast en hitte in en op de woning en een lelijk deprimerend uitzicht.

dan is de kans groot dat dit komt omdat je niet voor de juiste ballast hebt gezorgd.

Ik wil je hierbij graag helpen. Daarom heb ik een drietal tips voor je die in de meeste gevallen voor een aangenamer dak zorgen.


Zo kun jij direct in actie komen en ervoor zorgen dat je een gezond binnenklimaat in je huis creëert en je dakbekleding beter beschermd en weldra geniet van een prachtig uitzicht dankzij jouw nieuwe stukje natuur.


 • Tip 1: Breng een voldoende zware ballast aan die uit grotere delen bestaat en goed hecht zodat de wind er geen vat op heeft. Geen losse kleine steentjes want die verplaatsen zich bij hevige wind. Let er wel op dat de ballast niet zwaarder is dan de dakconstructie toelaat. Kies voor een goede schutlaag die voldoende water vasthoudt. Gebruik daktuinsubstraat in combinatie met planten die de eigenschap hebben om water vast te houden zoals sedum, delosperma, sempervivum en andere succelenten.

 • Tip 2: Zorg eerst helemaal onderaan voor een stevige beschermfolie, die voorkomt dat wortels van jonge kiemplantjes van struiken of bomen die op het dak terecht komen de dakbedekking kunnen beschadigen.

 • Tip 3: Daken kunnen tijdens een fikse regenbui heel wat water te verwerken krijgen. Belangrijk is dat de ballast geen grote belemmering vormt voor een vlotte waterafvoer. Een degelijke waterbuffer slorpt daarvan gelukkig al 40% op. Breng een flinke drainagelaag van  minstens …cm dik tussen folie en ballast om de rest van het oppervlaktewater perfect naar de afvoer te leiden…

Waarom is een Groenpaletdak zoveel beter dan andere systemen?

Dit zijn de drie tips waarvan ik weet dat de meeste daken ermee gebaat zijn. Na 10 jaar onderzoek. Na 200 eigenaars te hebben gesproken, na 100 groendaken te hebben aangelegd en na 50 groendaken gedurende verschillende jaren te hebben observeerd, weet ik dat deze tips je eerste stap zijn naar een beter dak.


Waarom is een Groenpalet Groendak zoveel beter dan andere systemen?


Het zit als volgt:


Ik werkte jarenlang aan de perfecte oplossing en toetste dit steeds af bij eigenaars. Telkens werd het resultaat beter en verfijnde ik de plantenkeuze en het gebruikte materiaal.


Nadat wij bij een aantal van mijn klanten een groendak hadden aangelegd, kreeg ik steeds vaker te horen hoe groot het verschil was voor het binnenklimaat van hun woning en hoe geruster ze waren nu ze weten dat hun dakbekleding geen blazen meer kan trekken en geen slijtage kan oplopen onder invloed van UV-stralen en extreme weersomstandigheden. Anderen gaven dan weer aan welke positieve invloed het had op hun gemoedstoestand, doordat ze minder gestoord worden door lawaai in hun slaap of overdag, of doordat het gewoon een goed gevoel geeft om uit te kijken op het nieuwe stukje natuur. Of dat het rendement van hun zonnepanelen merkbaar verhoogd werd.


Het is het enige groendak waarbij de plantenkeuze echt afgestemd is op de omgeving en de situatie ter plaatse.


Tijdens de ontwikkelingsfase observeerde ik het werk van andere aanleggers maar ik kwam er achter dat de opbouw niet altijd correct verliep en dat afloop van het regenwater verstopte met een overstromend dak tot gevolg. Of dat men toch gekozen had voor de verkeerde plantensamenstelling op de verkeerde plaats.


Ik ontdekte dat sommige daken wel heel specifieke uitdagingen hadden zoals extra hitteweerkaatsing van een aansluitend raam of extreme droogte of schaduw zoals vlakbij of onder zonnepanelen of tegen een aanpalend hoger gelegen gebouw.


Er diende dus bekeken te worden of die extreem droge delen niet op een natuurlijke manier konden bevloeid worden en voorzien worden van specifieke beplanting. Dit gold ook voor schaduwrijke zones of andere uitdagende daksituaties. Steeds weer is er een specifieke aanpak en een juiste plantenkeuze nodig.


Doe je dit niet dan krijg je te maken met een lelijk of nog amper begroeid dak dat minder water buffert en minder efficiënt beschermd tegen o.a. geluidsoverlast en hitte.


Een laatste hobbel die moest worden overwonnen, is dat veel sedumdaken slechts een tijdje mooi in bloei staan en weinig hoogte verschil vertoont t.o.v. de intensief begroeide daken die op zwaardere dakconstructies toegelaten zijn.


Veel mensen denken dat ze beperkt zijn door hun oude dakconstructie en geen boeiende plantengroei kunnen voorzien die licht genoeg is.


Het Groenpalet Groendak is een extensief systeem dat licht genoeg is voor bijna alle dakconstructies en toch zwaar genoeg om te weerstaan aan hevige wind.


--- De lichtste variant kan al geplaatst worden met een verzadigd gewicht van 60 kg/m². Dat is minder dan het gewicht van een volwassen persoon die het dak zou betreden en dus minstens wat de draagkracht van een dak moet kunnen weerstaan.---


Het kan voorzien worden van een plantengroei die al bloeit vanaf mei en de laatste bloemen tonen zich nog tot de vorst. Soorten die lager zijn dan 5cm worden afgewisseld met soorten die tijdens de bloei meer dan 20cm hoogte bereiken. Op vraag kunnen ook kruiden of bepaalde grassen toegevoegd worden.


Geen enkel ander extensief groendak toont zoveel variatie en komt zo goed tegemoet aan de wensen van de klant.

Wat het Groenpaletdak betekent

 • Binnen 4 weken geplaatst

 • Minstens 2 keer zoveel plantensoorten als bij andere systemen.

 • 40% minder oppervlaktewater.

 • Gratis 1ste onderhoud 6 maanden na de aanleg voor de vlugge beslissers!

 • Goede ballastlaag die je dak beschermd tegen blazen, water buffert en afgestemd is op de draagkracht van jouw dak.

 • Doordachte plantenkeuze zodat het groentapijt ook daadwerkelijk volledig dichtgroeid en een waterbuffer en hitteschild vormt.

 • Indien nodig een extra beschermende wortelvaste beschermlaag.

 • Efficiënt drainagesysteem, correct uitgevoerd, zodat het overtollige water probleemloos wordt afgevoerd.

Voor wie is het Groenpaletdak bedoeld en voor wie niet?

Niet

 • Als al jouw uitzicht op je plat dak nu al boeiend, verfrissend en levendig is.
 • Als je geen last hebt van hitte in je woning tijdens de zomerperiode.
 • Als jij heel graag 's nachts wakker wordt door contact- en omgevingsgeluiden via je dak.
 • Indien jij het zalig vindt dat jouw plat dak als poezentoilet wordt gebruikt door katten uit de buurt en de specifieke geur je slaapkamer binnen dringt bij het open van een raam.

Wel

 • Voor mensen die onmiddellijk iets willen doen aan de lawaaioverlast via hun plat dak.
 • Voor diegene die graag geniet van een inspirerende extra buitenruimte op hun woning.
 • Voor mensen die de verantwoordelijkheid nemen voor milieu-uitdagingen zoals het urban heat island effect, beheersing van oppervlaktewater en biodiversiteit.
 • Voor mensen die heel erg graag bij het opentrekken hun slaapkamerraam de sfeer willen opsnuiven van dartele vogeltjes en fladderende vlinders.
 • Voor mensen die tijdens hete zomers de hitte uit hun woning willen houden.

Waarom is dit groendak anders dan anderen?

 • De enige die de plantenkeuze afstemt op de omgeving. Dankzij ons uitgelezen assortiment kunnen wij planten adviseren die specifiek voor drogere, nattere, meer schaduwrijke of net heel zonnige plaatsen geschikt zijn.
 • De enige die de plantenlaag afstemt op jouw smaak. Dankzij de mogelijkheid om aan te vullen met rotsplanten of kruiden. Sedumplanten kunnen op kleur besteld worden.
 • De enige die de productkeuze afstemt op de eisen van jou en van jouw dak. Afhankelijk van de ligging en eigenschappen van jouw dak kan er gekozen worden voor sedumstekken, sedumpluggen, sedumcassettes of sedummatten. Of voor een extra dunne of iets dikkere substraatlaag.
 • De enige die garant staat dat jouw beplantingslaag ook daadwerkelijk dichtgroeit. Zodat een optimale koeling in de zomer mogelijk is. Dit dankzij een correcte aanleg en dankzij de onderhoudstips die wij na aanleg blijven sturen.
Luc Vermeir

Ontwikkelaar van het Groenpalet Groendak

↓ Maak nu een afspraak voor een gratis prijsofferte via deze button. ↓


100% Satisfaction Guaranteed

Secure 
Payment


Je krijgt dan geheel vrijblijvend:

 • Advies ter plaatse met oog voor jouw wensen en vaststelling van eventuele moeilijkheden. Dit is het moment dat planten- en productkeuzes worden gemaakt. Er wordt ook bekeken hoe bereikbaar en toegankelijk jouw dak is en hoeveel specifieke uitwerkingen er nodig zijn zoals bij dakvensters, afvoerputjes en verspringingen van de dakrand. Er wordt ook rekening gehouden met de oriëntatie van de woning en de blootstelling aan wind en stevigheid van de constructie.
 • Een exacte opmeting van het dak. Daarbij wordt nauwkeurig de totale oppervlakte vastgelegd, maar ook de obstakels met extra uitwerking, de vorm van het dak, de oppervlakte nodige grindstroken.
 • Een nauwkeurige prijscalculatie gebaseerd op de bevindingen van ons bezoek ter plaatse en rekeninghoudend met ons gesprek.

We komen dan graag langs voor een...

 • gratis advies ter plaatse
 • gratis exacte opmeting van het dak.

En maken een prijsopgave voor het unieke pakket met daarin...

 • Alle verplaatsingen.
 • Het aanbrengen van de beschermlaag
 • Het plaatsen van een filterend drainagesysteem.
 • Het aanbrengen van ballast bestaande uit daktuinsubstraat en een onze unieke plantenlaag met minsten 15 verschillende sedumsoorten
 • Onze specifieke nazorgmailing met richtlijnen om je Groenpalet Groendak in topconditie te houden.


Meerdere steden geven tot €31/m² subsidie voor de aanleg van je groendak. In Eeklo loopt dit zelfs op tot €40/m²! We vragen graag even voor je na of ook jouw dak in aanmerking komt.


Gun het jezelf en je gezin om...

 • Nooit meer last van gehoorvermoeidheid door onweersbuien op je plat dak en angst dat je je gezondheid schaadt door het vele wakker worden.
 • Nooit meer de tragiek van een negatief, futloos gevoel wanneer je onuitgeslapen de dag begint na een nacht vol lawaai via je dak.
 • Geen triestige blik meer op een grauw dak.
 • Nooit meer de frustratie om je dak zien blazen te trekken.
 • Niet langer de tegenzin en het tijdsverlies van het controleren of je dakbekleding nog in goede staat is.
 •  Niet langer het schuldgevoel dat je er iets aan wil doen maar niet weet wat


Ik hoop dat je het jezelf gunt en dat je binnenkort kan genieten van je mooie woning met als kers op de taart een prachtig groendak!


Teken nu in voor een mooi bloeiend dak zonder zorgen of narigheden die een gewoon plat dak kan teweegbrengen.


Veel plezier!

Luc Vermeir

Ontwikkelaar van het Groenpalet Groendak

↓ Reageer direct! ↓


100% Satisfaction Guaranteed

Secure 
Payment

Je hebt dan niet langer last van een grauw doods dak dat te veel hitte doorlaat in de zomer en te veel water verliest in de winter.


P.S.:

Wist je dat je door een goed geplaatst groendak een aanzienlijke natuurlijke koeling van je woning teweegbrengt die airco vaak overbodig maakt.


Ik heb me jarenlang met plezier en passie ingezet bij het ontwikkelen en kweken van de meest geschikte planten. hopelijk pluk jij er nu de vruchten van!

↓ Klik op de button om je Groenpalet Groendak te bestellen. ↓


100% Satisfaction Guaranteed

Secure 
Payment


Copyright - Groenpalet Inc.

Insert Symbol or Content Template